9-LUIS ESPADA RECAREY- Valedor do Cidadan de Concello Vigo